geminiPark

Eksperymentalnie w Gemini Park!

12-09-2009 00:00

W dniach 12-13 września odwiedzający C.H. Gemini Park mieli szansęuczestniczenia w paranaukowych pokazach, prowadzonych przezdoświadczonych chemików. W przerwach między pokazami wszyscy chętni,zwłaszcza dzieci, mogli osobiście poeksperymentować z ciekłym azotem,wypróbować działanie cieczy nieniutonowskiej by wreszcie spróbowaćswoich sił w chodzeniu po wodzie.

Uczestnicy pokazów świetnie się bawili a organizatorzy imprezy zapewnili, że jeszcze tu wrócą;-)