Newsletter:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Gemini Park Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pl. Szczepański 8, IV piętro, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926 z późn. zm., oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną." Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

-